Legenda

Miejsce do, którego są przypisane działania

Miejsce do, którego są przypisane badania wody

Miejsce do, którego są przypisane aktywności oraz badania wody

Instrukcje

Użyj przycisku Dołącz zdjęcie, aby wgrać fotografię przedstawiającą Twoje działanie dla rzek i akwenów. Fotografia powinna być w formacie JPG, a jej maksymalny rozmiar nie powinien przekraczać 2MB. Fotografia wyświetli się w widoku badań po ich dodaniu.

Aby zmienić zdjęcie kliknij ponownie w przycisk Dołącz zdjęcie.

Użyj przycisku Wyślij zdjęcie aby wgrać fotografię przedstawiającą badane miejsce. Fotografia powinna być w formacie JPG i wyświetli się w dymku na mapie oraz w widoku badań.

Aby zmienić zdjęcie kliknij ponownie w przycisk Dołącz zdjęcie.

Opis akwenu/miejsca powinien składać się z maksymalnie 500 znaków.

Instrukcja wypełniania mapy

Legenda

Miejsce do, którego są przypisane aktywności Miejsce do, którego są przypisane badania wody Miejsce do, którego są przypisane aktywności oraz badania wody

Rejestracja

Pierwszym krokiem jest kliknięcie przycisku "Rejestracja uczestnika", a następnie zaznaczenie na mapie miejsca prowadzonych działań. Po wskazaniu miejsca pojawi się formularz zgłoszeniowy, do którego można dodać zdjęcie podjętych działań.

Aby uniknąć niepowołanych wpisów, administrator przegląda i zatwierdza nadesłane zgłoszenia.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia można dodać czynności wykonane w danym miejscu. Zielone "pinezki" ukazują badanie, a niebieskie "pinezki" ukazują działania, jakie użytkownik podjął dla rzek i akwenów. Za każdym razem by wprowadzić działanie lub badanie, należy posłużyć się linkiem, który został przesłany mailem, stąd bardzo ważne by zachować go po pierwszej rejestracji. Link przesłany mailem jest kluczem do poprzednio zdefiniowanych miejsc.

Miejsce działań

Miejsce utworzone przez użytkownika, w którym można dodawać badania jakości wód rzek i akwenów oraz działania dla rzek i akwenów. Ważne aby na mapie dokładnie zaznaczyć miejsce działań – korzystając ze skali w lewym górnym rogu mapy. Do jednego miejsca można przypisać dowolną liczbę badań oraz działań. Ostatnio dodane badania i działania wyświetlają się jako pierwsze. Jest to miejsce gdzie można dodawać zdjęcia miejsca (rzeki) i działań.

Badanie

Badanie jakości wód rzek i akwenów składa się z 4 parametrów jakości wody (ph, poziomu zawartości azotanów, zawartości substancji stałych oraz poziomu fosforu całkowitego). Aplikacja automatycznie oblicza ocenę jakości badanej wody. Nie trzeba wprowadzać wszystkich 4 parametrów – aplikacja obliczy automatycznie wyniki z pozostałych wprowadzonych parametrów. W miejscu parametru niebadanego należy zostawić wolne miejsce w tabeli - wtedy parametr zostanie zignorowany przy obliczaniu wyników. Inne nie uwzględnione parametry można zawrzeć w opisie podjętych działań w "Działania".

Aktywność

W tym miejscu zawrzeć można następujące informacje:

  • nazwa rzeki lub wybranego akwenu oraz jego położenie;
  • opis podjętych działań dla rzek i akwenów;
  • kogo zaproszono do współpracy;
  • czy przeprowadzono obchody Światowego Dnia Wody;
  • czy przeprowadzono happening – Kolejka po wodę lub akcję promującą oszczędzanie wody;
  • inne niż wskazane na mapie wyniki badań jakości wody;
  • oraz inne przeprowadzone działania dla rzek i akwenów,
  • które mogą zawierać max. 500 znaków ze spacjami.

Badania Dodaj badanie +

Uzupełnij wartości oraz wciśnij przycisk Wyślij. Musisz podać przynajmniej jedną wartość. Aplikacja automatycznie obliczy ocenę jakości badanej wody. Badanie pojawi się od razu na stronie. W miejscu parametru niebadanego należy wpisać "0" - wtedy parametr zostanie zignorowany przy obliczaniu wyników.

Aktywności Dodaj aktywność +

Uzupełnij nazwę i opis aktywności oraz wciśnij przycisk Wyślij aktywność. Aktywnosć pojawi się od razu na stronie.

W tym miejscu zawrzeć można następujące informacje: kogo zaproszono do współpracy; czy przeprowadzono obchody Światowego Dnia Wody; czy przeprowadzono happening – Kolejka po wodę lub akcję promującą oszczędzanie wody; inne niż wskazane na mapie wyniki badań jakości wody; oraz inne przeprowadzone działania dla rzek i akwenów, które mogą zawierać max. 500 znaków ze spacjami.