Dodający

Zespół Szkół w Ćmińsku


Ilość uczestników:

Rzeka Bobrza, odcinek od Kobylaków do Wyrowców

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2014

Rzeka, nad którą wróciły bobry

Bobrów nie było nad Bobrzą przez 100 lat, a przecież to od nich rzeka wzięła swoją nazwę. Teraz bobry wróciły, a ludzie, którym rzeka jest tak bardzo bliska, cieszą się, że ich żeremia są znowu nieodłącznym elementem krajobrazu. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Ćmińsku przypominają, że rzeka przepływa przez historyczne tereny Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. To dzięki jej sąsiedztwu bogacili się mieszkający tutaj ludzie. Przez wieki nad rzeką stawiano najpierw dymarki, a później kuźnice. Hutnicy z Włoch wybudowali tam pierwszy wielki piec na polskich ziemiach. To w nim odlano armaty, których armia Zygmunta III Wazy używała podczas oblężenia Smoleńska. Dzisiaj Bobrza leniwie meandruje i nim kończy swój prawie 50-kilometrowy bieg w Czarnej Nidzie, mija m.in. słynny Dąb Bartek w Zagnańsku, sienkiewiczowski Oblęgorek i majestatyczny zamek królewski w Chęcinach. Wielkie piece już dawno nie pracują, ale rzeka dzisiaj także jest ważna dla ludzi. Odwdzięcza im się w inny sposób za sympatię. Położone nad nią gminy utworzyły Lokalną Grupę Działania „Dorzecze Bobrzy”, chcą zachować pamięć o roli, jaką rzeka pełniła w przeszłości oraz odkrywać i przybliżać jej współczesną wartość.

Bobrzę zgłosił Zespół Szkół w Ćmińsku.

Rzeka Bobrza w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2014 zajęła 9 miejsce otrzymując 323 głosy.


Rzeka roku 2015-01-12