Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 1000

Wisła w Warszawie


BIG JUMP 2014-12-30

BIG JUMP 2014

Wydarzenie BIG JUMP, czyli symboliczne wejście do wody w tym samym dniu o tej samej godzinie, dla czystych rzek Klub Gaja zorganizował i przeprowadził w dniu 13 lipca 2014 r. na Płycie Desantu przy Pomniku Saperów nad Wisłą w Warszawie.