Dodający

Katarzyna Wojtkowska


Ilość uczestników:

Rzeka Bug, Miasto Grdek na Bugiem

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2014

Rzeka, która dzieli i czy

Bug to rzeka doprawdy imponujca. Od róde do ujcia w Zalewie Zegrzyskim ma a 775 kilometrów dugoci, przepywa przez trzy kraje: Polsk, Ukrain i Biaoru. Dzieli je, bo stanowi granic, ale take czy, bo jej brzegi s tak bardzo gocinne dla rónych kultur, wyzna, narodowoci. Katarzyna Wojtkowska, która zgosia Bug do konkursu przypomina, e to wanie nad ni zobaczy mona niezwyke miejsca, takie jak Grabarka, najwiksze w Polsce prawosawne sanktuarium z tysicami drewnianych krzyy czy Pratulin, symbol mczeskiej mierci unitów. Bug to take prawdziwy skarbiec natury. yzne brzegi tej rzeki porasta ponad tysic gatunków naczyniowych rolin. Nic dziwnego, e specjalnoci rozlokowanych tam gospodarstw agroturystycznych s m.in. syrop z kwiatów czarnego bzu, pyszny miód i przysmaki z coraz bardziej zapomnianych gatunków jabek, takich jak antonówka czy malinówka. W czystych wodach miejscami nadal dzikiego i nieokiezanego Bugu a roi si od ryb - gigantycznych sumów, szczupaków, leszczy czy boleni. Przy odrobienie szczcia w czasie spaceru nad rzek mona napotka zwinn wydr, pracowitego bobra czy rzadkiego w Polsce orlika krzykliwego. Warto si rozglda!

Rzek Bug do Konkursu Rzeka Roku 2014 zgosia Katarzyna Wojtkowska.

Rzeka Bug w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2014 zaja 8 miejsce otrzymujc 433 gosy.


Rzeka roku 2014-12-30