Dodający

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Gmina Kobylnica


Ilość uczestników:

Rzeka Słupia; Gminy: Ustka, Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Parchowo.

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2014

Rzeka, w której wodach roi się od ryb łososiowatych

Przez malowniczy, polodowcowy krajobraz Pomorza drogę do Bałtyku wyerodowała Słupia. Bystry prąd i kamienie na dnie sprawiają, że na wielu odcinkach przyjmuje charakter rzeki podgórskiej. Stąd pstrągi potokowe, lipienie i głowacze białopłetwe w jej wodach. Dla ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych środkowego i dolnego biegu Słupi i jej zlewni utworzono Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi” - jedyny w województwie pomorskim park typu dolinnego. Słupia jest atrakcyjna szczególnie jesienią, kiedy nadrzeczne łęgi, buczyny i grądy mienią się różnymi odcieniami złota i czerwieni. Wtedy to właśnie w Słupi i jej dopływach tarło odbywają trocie wędrowne i łososie atlantyckie. 1 stycznia po zakończeniu okresu ochronnego tych ryb rzesze wędkarzy z najodleglejszych zakątków Polski gromadzą się nad brzegami rzeki, by spróbować dołączyć do grona zwycięzców w organizowanych tego dnia zawodach. W czasie spaceru na rzeką koniecznie trzeba zwrócić uwagę na jej dno. Jest niezwykłe, bo... czerwone. Dlaczego? Wyjaśniają to autorzy zgłoszenia - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Gmina Kobylnica. To dowód, że w Słupi występuje Hildenbrandia rzeczna, chroniony gatunek glonu.

Rzekę Słupię do Konkursu Rzeka Roku 2014 zgłosił Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i Gmina Kobylnica.

Rzeka Słupia w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2014 zajęła 6 miejsce otrzymując 735 głosy.


Rzeka roku 2014-12-30