Dodający

Stobrawski Park Krajobrazowy


Ilość uczestników:

Budkowiczanka, Gmina Murw

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2013

Rzeka, która daje energi

Wdrujc wzdu Budkowiczanki natkniemy si na lady XIII-wiecznych warowni. Way, które otaczay te redniowieczne grodziska, przetrway w doskonaym stanie, tak jakby wiadczyy o pracowitoci i solidnoci mieszkajcych tu ludzi. By moe czerpali oni z tego miejsca szczególn energi do ycia, a o czym wiadczy odkryty w pobliu czakram. Na pewno byli wdziczni rzece. Karmia ich rybami, zasilaa wod ich pola, napdzaa energi ich myny. W XVIII wieku nad rzek powstaa huta elaza. Mieszkacy w podzikowaniu za moliwo zarobku i utrzymania rodzin nazwali swoj miejscowo wanie od imienia yciodajnej rzeki.
I dzi Budkowiczanka daje energi do dziaania. Teren dawnej huty zosta odrestaurowany. Rzeka, przepywajca przez Stobrawski Park Krajobrazowy, wraz z kanaem hutniczym i zalewem w centrum Zagwidzia, jest atrakcj dla wdkarzy i kajakarzy, a zim – ywiarzy. W pobliu Budkowiczanki znajduje si ogród botaniczny, w którym wszystkie prace wykonywane s spoecznie. W XVIII wieku w tym miejscu ustanowiono czakram – okolony bukami krg jest miejscem gromadzcym energi kosmosu i Ziemi (wg tradycji indyjskiej). Pozytywna energia pynie te z Budkowiczanki, o czym mówi legendy. Wród nich opowie o niewidomym chopcu, który obmywajc twarz wod z rzeki odzyska wzrok. Legenda do dzi jest ywa, bo Budkowiczanka jest jedn z najczystszych rzek Opolszczyzny. Zamieszkuj j wydry i bobry, a ostatnio widziano tu nawet osia.

Autor zgoszenia: Stobrawski Park Krajobrazowy.

Rzeka Budkowiczanka w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2013 zaja 4 miejsce otrzymujc 1044 gosy.


Rzeka roku 2014-12-30