Dodający

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach wraz z Towarzystwem Miłośników Andrychowa i Stowarzyszeniem na Rzecz Środowiska Montanum


Ilość uczestników:

Wieprzówka, Gmina Andrychów

Laureatka Konkursu Rzeka Roku 2013

Rzeka nauczycielka

W niektórych miejscach brzegi Wieprzówki sięgają 40 metrów. Mimo tak niebezpiecznej wysokości rzeka jest niezastąpionym... miejscem dydaktycznym. To tu, u podnóża Beskidu Małego, można poznać historię sprzed 130 milionów lat, gdy swoje fale burzyło beztlenowe morze pełne plezjozaurów. Przez miliony lat osady, które opadały na jego dno układały się w warstwy i kamieniały, zamieniając się w czarne skały, tzw. łupki wierzowskie. Na ich powierzchniach wykształcały się struktury i formy rysowane przez prądy morskie, albo resztki pochodzenia organicznego. W okresie wstrząsów łupki zaczęły się przesuwać, tworzyć uskoki i lustra tektoniczne tworząc m. in. wzniesienia Beskidu Małego. Do 1997 r. nikt o nich nie wiedział. Odsłoniła je dopiero ówczesna powódź. Rwąca siła wód Wieprzówki zdarła osady żwiru i piasku, i pokazała czarne skały. Wielu mieszkańców naiwnie myślało, że ma do czynienia z węglem kamiennym, którym można palić w piecu. Przez kolejne lata rzeka utworzyła piękne kaskady i wodospady, odsłoniła ciekawe przekroje czarnych skał, tak, że dziś można z nich czytać historię sprzed 130 milionów lat. Miejsce, ukazujące również rolę rzeki w kształtowaniu terenu, uzyskało status stanowiska dokumentacyjnego i jest naturalną pomocą dla studentów geologii i geografii. Dla Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach to wymarzony obszar na lekcje terenowe geografii, biologii i przyrody.

Autorzy zgłoszenia: Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach wraz z Towarzystwem Miłośników Andrychowa i Stowarzyszeniem na Rzecz Środowiska Montanum.

Rzeka Wieprzówka w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2013 zajęła 1 miejsce otrzymując 4216 głosów.


Rzeka roku 2014-12-30