Dodający

Aneta Balcarek, mieszkanka Lipowej


Ilość uczestników:

Potok Zimnik, Gmina Lipowa

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2013

Potok przyjaciel

Jak zaprzyjani si z nowym miejscem zamieszkania? Aneta Balcarek z Lipowej w Beskidzie lskim, która stana przed takim problemem uwaa, e warto robi to za pomoc... spacerów. W ten sposób od piciu lat poznaje swoj now ma ojczyzn. Cuda przyrody, które tu odkrywa zacza fotografowa i opisywa na prywatnym blogu. Powoli nabiera przekonania, e moe on suy nie tylko turystom, ale i integrowa mieszkaców. Do takich przyrodniczych skarbów wspólnoty autorka lipowaiokolice.blogspot.com zalicza potok Zimnik. Miejsce, które zachwyca o kadej porze roku, a take uczy – za pomoc wyznaczonej tu cieki edukacyjnej. Droga rozpoczyna si obok leniczówki, przed któr wyoono 250-letni kod wierkow ze starej Puszczy Karpackiej, i rozwija si równolegle do potoku. Na caej dugoci jego koryta wida profil skay piaskowca godulskiego, który formowany przez potok tworzy na nim kaskady i wodospady. W lecie przy potoku mona spotka zarówno miejscowych, jak i turystów szukajcych ochody. Krystalicznie czysta woda ma te swoich staych smakoszy. Biegnca dolin droga asfaltowa (zamknita dla samochodów) suy do jazdy na rolkach, deskorolkach, do spacerów z dziemi czy kijkami nordic walking, nie wspominajc o rowerach, a zim – nartach. Mona tu spdza cae dnie, chronic si przed deszczem pod specjalnie przygotowanymi wiatami czy siedzc przy ognisku, w wyznaczonych do tego miejscach. W dolinie Zimnika jest wic jak w domu przyjaciela – wygodnie, gocinnie i swojsko.

Autorka zgoszenia: Aneta Balcarek, mieszkanka Lipowej.

Potok Zimnik w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2013 zaj 3 miejsce otrzymujc 1089 gosów.


Rzeka roku 2014-12-30