Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 40

rzeka Liśnica, jezioro Byszyno, rzeka Obra

Big Jump w Białogardzie odbył się jednocześnie w dwóch miejscach. Zarząd Rejonowy Ligi Ochrony Kraju podzielił się na 2 grupy, które w ramach Big Jump weszły do jeziora Byszyno, rzeki Liśnicy oraz rzeki Obry.


BIG JUMP 2015-01-15