Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 40

rzeka Linica, jezioro Byszyno, rzeka Obra

Big Jump w Biaogardzie odby si jednoczenie w dwóch miejscach. Zarzd Rejonowy Ligi Ochrony Kraju podzieli si na 2 grupy, które w ramach Big Jump weszy do jeziora Byszyno, rzeki Linicy oraz rzeki Obry.


BIG JUMP 2015-01-15