Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 60

rzeka Biaa

Big Jump zorganizowany zosta przez Klub Gaja na play przy Gemini Park. 13.lipca 2014 roku do Biaej weszo blisko 60 osób.


BIG JUMP 2014-12-30