Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 2

Kodnica

Big Jump 2014 (13.07.2014) w Zotym Ole odby si w... miskach z wod. Miski ustawiono na mocie na rzece Kodnicy.


BIG JUMP 2014-12-30