Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 50

rzeka Muchawka

50 osób w Siedlcach, nad zalewem na rzece Muchawce weszo do wody w ramach Big Jump 2014.


BIG JUMP 2014-12-30