Dodający


Ilość uczestników: 150

Rzeka Piasecznica


Dziaanie 2014-04-23

Zajcia edukacyjne dla dzieci -Poznajemy waciwoci wody

Dzieci w czasie zaj poznay waciwoci wody oraz sposoby budowy prostej oczyszczalni wody zabrudzonej. Wspólnie znalazy zastosowanie wody w najbliszym otoczeniu oraz okreliy w jaki sposób mona oszczdza wod. Zamiecilimy w azienkach ilustracje dotyczce prawidowego sposobu mycia zbów i rk przez dzieci , tak by pomóc oszczdza wod. Poznawalimy take jakie znaczenie dla ludzi maj rzeki - std skorzystalimy z filmu Klubu Gaja oraz jakie znaczenie ma dla nas nasze morze.