Dodający


Ilość uczestników: 120

Krpianka


Dziaanie 2013-05-22

JAK DZIAAMY ?

Wykonalimy badania wody, które wykazay, e woda w naszej rzece jest doskonaa. Jednak czasem znajdujemy w niej mieci. Podjlimy dziaania, majce na celu poprawienie stanu czystoci rzeki. Dooyymy wszelkich stara, by Krpianka znów odya. Odwiedzajc j , zawsze zbieramy wszelkie mieci, znajdujce si w pobliu, wyawiamy butelki i rónego rodzaju opakowania wyrzucane prze ludzi.