Dodający


Ilość uczestników: 120

Krpianka


Dziaanie 2013-05-22

OD CZEGO WZIʣA SI NAZWA KRPIANKA?

Rzek nazwano Krpiank z dwóch powodów. Pierwszy z nich to taki, e pynie ona przez Krp Kocieln, drugi za, to taki, e rzeczka jest krta i woda bywa w niej spieniona. Nazwa moga powsta wic od sów Kr- pianka. Starsi ludzie powiadaj u nas czsto tak: „Pynie Krpianka pynie po wiejskiej krainie, napotkaa w Solcu Wis, pewnie jej nie minie”.