Dodający


Ilość uczestników: 120

Krpianka


Dziaanie 2013-05-22

POSZUKIWANIE BOBRW I RAKW, ROLINNO.

Ekipa badaczy z naszej szkoy wyruszya na podbój nowych terenów rzecznych. Poszukiwania bobrów nie przyniosy rezultatu cho trway bardzo dugo, zakoczyy si fiaskiem, nie moglimy ich znale, cho byy lady ich dziaalnoci, nie spotkalimy te raków cho, wiemy o ich istnieniu od okolicznych mieszkaców. Obserwowalimy ycie rozwijajce si w okolicach rodowiska wodnego. Znalelimy tylko owady i pazy (nartniki, aby). Rolinno to paki wodne, kaczece, lilie wodne, jaskry.