Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 28

rzeka Bzura

W ramch Big Jump 2014, w dniu 13. lipca do rzeki Bzury weszo 28 osób.


BIG JUMP 2014-12-30