Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 20

Wielkie Jezioro Kierskie

W ramach Big Jump do Wielkiego Jeziora kierskiego w Poznaniu weszo 20 osób. 


BIG JUMP 2014-12-30