Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 1

Jezioro Dymaczewskie

Do jeziora Dymaczewskiego 13.07 o godzinie 15.00, wesza 1 osoba w ramach Big Jump. 


BIG JUMP 2014-12-30