Dodający

Klub Gaja
ul. Parkowa 10 43-365 Wilkowice


Ilość uczestników: 280

Jezioro Wydmiskie

Do jeziora Wydmiskiego w ramach Big Jump 2014 weszo 280 osób. 


BIG JUMP 2014-12-30