Dodający

Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia


Ilość uczestników:

Rzeka Mała Wisła, nieżeglowny górny odcinek górnej Wisły do ujścia Przemszy

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2015

Rzeka, wzdłuż której zachowały się liczne starorzecza

Kotewka wodna to bardzo rzadka w Polsce roślina, którą spotkać można tylko w zbiornikach o spokojnej, stojącej lub wolno płynącej wodzie. Rośnie w starorzeczach wzdłuż Małej Wisły, podobnie jak inna zagrożona wyginięciem roślina - kwitnący na żółto grzybieńczyk wodny. W latach 60. minionego wieku przeprowadzono regulację rzeki, wyprostowano jej koryto, dolina górnej Wisły straciła wtedy swój naturalny charakter. Przyjaciele rzeki z Towarzystwa na rzecz Ziemi wierzą jednak, że uda się przynajmniej częściowo przywrócić Wiśle jej naturalne, przyrodnicze funkcje. Robią wszystko co można, byleby tylko ocalić istniejące jeszcze starorzecza. Miejsca te nie tylko stanowią urokliwy element krajobrazu i są domem dla wielu roślin i zwierząt. Wykorzystuje się je do edukacji przyrodniczej, ekologicznej, a także do uczenia o przeszłości, bo wzdłuż nich przebiega historyczna granica pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Służą też ludziom, są miejscem odpoczynku i rekreacji. Do prowadzenia zajęć edukacyjnych i promocji programu rewitalizacji górnej Wisły ekolodzy zrekonstruowali nawet galara, historyczną łódź pływającą kiedyś po Wiśle. Wielu miłośników rzek trzyma za nich kciuki.

 

Rzekę Małą Wisłę do Konkursu Rzeka Roku 2015 zgłosiło Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia.

 

Rzeka Mała Wisła w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2015 zajęła 11 miejsce otrzymując 56 głosów.


Rzeka roku 2015-12-23