Dodający

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek


Ilość uczestników:

Rzeka Mała Panew

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2015

 

Rzeka, która narodziła się nowo

Mała Panew podzieliła w okresie socjalizmu smutny los wielu polskich w rzek. Działalność Huty Cynku i Ołowiu w Miasteczku Śląskim doprowadziła w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku do degradacji środowiska naturalnego i klęski ekologicznej na niewyobrażalną skalę. Czesław Tyrol, leśnik z Koszęcina w swojej książce „W leśnej dolinie Małej Panwi” opisuje pierwsze lata działalności zakładu jako barbarzyństwo dla przyrody. Leśne zwierzęta umierały na oczach leśników, padały na ziemię, dusiły się. Dopiero od lat 90-tych ubiegłego wieku człowiek zaczął naprawiać szkody wyrządzone przyrodzie. Powstała oczyszczalnia ścieków komunalnych, rozpoczęto prace zmierzające do neutralizacji składowisk toksycznych odpadów. Mała Panew i jej dopływy zaczęły odżywać. Lasy, przez które przepływa rzeka, stały się znowu miejscem, gdzie Ślązacy mogą się zrelaksować i wyciszyć, podziwiać wspaniały krajobraz, obserwować zwierzęta, zbierać jagody i grzyby. W Małej Panwi pojawiły się pierwsze ryby, w rzece można dostrzec raki, bobry budują tutaj swoje żeremia, przy odrobinie szczęścia można spotkać wydrę. Rzeka zaczyna odzyskiwać swój pierwotny charakter. Rodzi się na nowo.

 

Rzekę Małą Panew do Konkursu Rzeka Roku 2015 zgłosiło Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.

 

Rzeka Mała Panew w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2015 zajęła 10 miejsce otrzymując 78 głosów.


Rzeka roku 2015-12-23