Dodający

Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze


Ilość uczestników:

Rzeka Zotna, km 0+000-9+600

 

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2015

 

Rzeka, nad któr mona spotka wydr i czarnego bociana

 

Zotna pynie przez tak róne krajobrazy. Pocztek ma wród górskich lasów, gdzie czy si ze swoimi dopywami - potokami Srebrnik i Biaa Woda. Poniej na jej brzegach podziwia mona podgórskie gi, podmoke ki i maki. W dolnym biegu Zotna przepywa przez wsie Jarkowice i Miszkowice z licznymi zabytkami. Rzeka wpada do zbiornika Bukówka, ostoi wodnych i botnych ptaków. Zotna jest cennym korytarzem ekologicznym, jej wody i brzegi to miejsce wystpowania rzadkich gatunków rolin i zwierzt. W czystej, górskiej rzece yj rzadkie krgowce wodne: gowacze biaopetwe i minogi strumieniowe, z lasów przylatuje tutaj czasem czarny bocian. Nad dopywem Srebrnik jest niewielka jaskinia krasowa, w której zimuje kilka gatunków nietoperzy. A co Zotna daje ludziom? Jeszcze przed wiekami jej dolina staa si gównym szlakiem komunikacyjnym dla wielu miejscowoci. Kiedy jedziy tdy dylianse, dzisiaj rowery i samochody. Niestety, ze wzgldu na upadek lokalnego przemysu i tradycyjnego rolnictwa liczba mieszkaców doliny spada. Ci, którzy nad Zotn zostali chc przekona ludzi, e wbrew wszystkiemu dolina rzeki to bardzo atrakcyjne miejsce do odpoczynku i zamieszkania.

 

Rzek Zotn do Konkursu Rzeka Roku 2015 zgosio Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze.

 

Rzeka Zotna w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2015 zaja 7 miejsce otrzymujc 186 gosów.


Rzeka roku 2015-12-23