Dodający

Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze


Ilość uczestników:

Rzeka Złotna, km 0+000-9+600

 

Finalistka Konkursu Rzeka Roku 2015

 

Rzeka, nad którą można spotkać wydrę i czarnego bociana

 

Złotna płynie przez tak różne krajobrazy. Początek ma wśród górskich lasów, gdzie łączy się ze swoimi dopływami - potokami Srebrnik i Biała Woda. Poniżej na jej brzegach podziwiać można podgórskie łęgi, podmokłe łąki i młaki. W dolnym biegu Złotna przepływa przez wsie Jarkowice i Miszkowice z licznymi zabytkami. Rzeka wpada do zbiornika Bukówka, ostoi wodnych i błotnych ptaków. Złotna jest cennym korytarzem ekologicznym, jej wody i brzegi to miejsce występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W czystej, górskiej rzece żyją rzadkie kręgowce wodne: głowacze białopłetwe i minogi strumieniowe, z lasów przylatuje tutaj czasem czarny bocian. Nad dopływem Srebrnik jest niewielka jaskinia krasowa, w której zimuje kilka gatunków nietoperzy. A co Złotna daje ludziom? Jeszcze przed wiekami jej dolina stała się głównym szlakiem komunikacyjnym dla wielu miejscowości. Kiedyś jeździły tędy dyliżanse, dzisiaj rowery i samochody. Niestety, ze względu na upadek lokalnego przemysłu i tradycyjnego rolnictwa liczba mieszkańców doliny spada. Ci, którzy nad Złotną zostali chcą przekonać ludzi, że wbrew wszystkiemu dolina rzeki to bardzo atrakcyjne miejsce do odpoczynku i zamieszkania.

 

Rzekę Złotną do Konkursu Rzeka Roku 2015 zgłosiło Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze.

 

Rzeka Złotna w internetowym Konkursie Rzeka Roku 2015 zajęła 7 miejsce otrzymując 186 głosów.


Rzeka roku 2015-12-23