DodajÄ…cy

Stowarzyszenie Aslan, Katarzyna Górnicka, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa


Ilość uczestników: 30

Wietlinka


BIG JUMP 2015-12-28

W dniu 12. lipca 2015r. 30 osób weszło do rzeki Wietlinka w Wetlinie. Organizatorem było stowarzyszenie Aslan.