Dodający

Stowarzyszenie Dolina Gubra, Krosze


Ilość uczestników: 40

rzeka Radomka


BIG JUMP 2015-12-28

Big Jump 2015

Stowarzyszenie "Dolina Gubra" swój Big Jum wykonała w rzece Radomka koło Radomia. Ekipa dzielnie wyskoczyła o 15.00 z autobusu wiązącego ich na kolonię.