Dodający

Stowarzyszenie Dolina Gubra, Krosze


Ilość uczestników: 40

rzeka Radomka


BIG JUMP 2015-12-28

Big Jump 2015

Stowarzyszenie "Dolina Gubra" swój Big Jum wykonaa w rzece Radomka koo Radomia. Ekipa dzielnie wyskoczya o 15.00 z autobusu wizcego ich na koloni.