Dodający

Mariusz Cielenkiewicz, Bielsko-Biała


Ilość uczestników: 1+ 3 kaczki

strumień w ogrodzie


BIG JUMP 2015-12-30

Big Jump 2015

Pan Mariusz Cielenkiewicz z Bielska-Białej postanowił, że jego Big Jump będzie wyjątkowy. Wraz z kaczkami o 15.00 moczlili stopy w przepływającycm przez ogród strumieniu.