Dodający


Ilość uczestników: 400

rzeka Wisa


BIG JUMP 2015-31-12

Big Jump 2015

Big Jump jest wyjtkowy poniewa jest to europejska inicjatywa spoeczna dla czystych rzek, jezior i mórz. Spotkania nad wodami odbyy si w tym samym czasie w caej Europie, bo tak obywatele Europy manifestuj swoje poparcie dla czystych i yjcych rzek i innych akwenów, potrzebnych ludziom i zwierztom. W Warszawie Klub Gaja by organizatorem najwikszego wydarzenia w 2015 r. Wzio w nim udzia ponad 400 osób.