Dodający

Elżbieta Przestalska z Ojrzenia, k. Gidl


Ilość uczestników: 3

staw


BIG JUMP 2015-12-31

Big Jump 2015

Pani Elżbieta Przestalska wraz z Zuzą i Frankiem podczas Big Jumpu w stawie koło miejscowości Gidle.