Dodający

anonim


Ilość uczestników: 3

rzeka Biaa


BIG JUMP 2015-12-31

Big Jump 2015

"Wielkie skoki" do rzeki Bialej na wysokoci miejscowoci Bystra odbyy si w wykonaniu miejscowej modziey.