Dodający

Niepubliczne Przedszkole "U Karolci" ze skoczowa przy ul. Krzywej 8b


Ilość uczestników: 40

rzeka Wisa w Skoczowie


BIG JUMP 2015-12-31

Big Jump 2015

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "U Karolci" ze Skoczowa wykonay Big Jump w Wile w swojej miejscowoci.