Dodający


Ilość uczestników: 50

Biaa


BIG JUMP 2015-12-31

Big Jump 2015

W Bielsku-Biaej nad rzek Bia w okolicach C.H.Gemini Park kilkudziesiciu miaków zanurzyo donie w rzece, której stan zanieczyszczenia wód nie pozwoli na wejcie i kpiel.