Dodający


Ilość uczestników: 50

Biała


BIG JUMP 2015-12-31

Big Jump 2015

W Bielsku-Białej nad rzeką Białą w okolicach C.H.Gemini Park kilkudziesięciu śmiałków zanurzyło dłonie w rzece, której stan zanieczyszczenia wód nie pozwolił na wejście i kąpiel.