Dodający

Sylwia Jaworska, Warszawa


Ilość uczestników: 4

Morze Adriatyckie


BIG JUMP 2015-12-31

Big Jump 2015

Pani Sylwia Jaworska z Warszawy urlop spędzała nad Adriatykiem i 12 lipca o godz. 15.00 wskoczyła z nami w ramach akcji Big Jump.