Dodający


Ilość uczestników: 27

rzeka Kamieniczka w Starczej - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczej


Działanie 2015-12-31

Konkurs Zaadoptuj rzekę 2015

Uczniowie z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczej wzięli udział w konkursie "Zaadoptuj rzekę". Zaadoptowano rzekę Kamieniczkę, zorganizowano Światowy Dzień Wody (23.03.), prowadzono badania czystości wód rzeki, wraz z analizą parametrów fizyko-chemicznych wody, a także przeprowadzono  lekcje tematyczne o walorach przyrodniczych, kulturowych i społecznych rzek.