Dodający


Ilość uczestników: 30

rzeka Drwinka - Przedszkole Olimpijskie w Niepołomicach

Drwinka jest jednym z nielicznych cieków nie biorących swego początku w strefie gór, czy pogórzy, jest to prawobrzeżny dopływ Wisły. Źródła Drwinki znajdują się pod Niepołomicami. Wzdłuż całej swej długości rzeka przyjmuje 3 prawostronne dopływy. Są to niewielkie potoki z łąk Puszczy Niepołomickiej, z Wilczego Lasu i spod Gawłówka. Ciąg dolinny Drwinki okolony jest zespołami lasów Puszczy Niepołomickiej, a przecinający odludne tereny pokryte łąkami stanowi niezwykle malowniczy krajobraz i bogate siedlisko różnych gatunków zwierząt i roślin. Całkowita długość Drwinki wynosi 27, 4 km, zaś jej dorzecza zajmuje obszar  150, 8 km². Drwinka wpada do Wisły na północ od miejscowości Świniary.

Przez dużą część swojego biegu Drwinka przepływa przez Puszczę Niepołomicką dzieląc ją jednocześnie na dwa oddzielne, różne pod względem flory kompleksy. Południowo-wschodnia część zlewni Drwinki leży w dolinie Wisły na obszarze piasków porośniętych Puszczą Niepołomicką, która to dolina w tych rejonach wypełniona jest głównie czwartorzędowymi osadami rzecznymi o miąższu kilkunastu metrów, pokrytymi lessem i utworami piaszczystymi.

 

 


Działanie 2015-12-31

Konkurs Zaadoptuj rzekę

Dzieci z Przedszkola Olimpijskiego w Niepołomicach brały udział w konkursie Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. W ramach prowadzonych zajęć odbyło się wiele ciekawych wydarzeń, a dzieci wzbogaciły się o nową wiedzę z zakresu ochrony rzek i oszczędzania wody. Zaadoptowano również rzekę Drwinkę w Niepołomicach.

Przedstawiamy krótką relację z działań w przedszkolu:

W maju odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia związane z wodą. Przedszkolaki ubrane na niebiesko na początku uczestniczyły we wspólnych zabawach o tematyce wody, deszczu i fal morskich. W formie prezentacji multimedialnej dzieci, miały możliwość zobaczyć i dowiedzieć się m.in. do czego potrzebna jest woda, jak dużo jest jej na kuli ziemskiej, posłuchać odgłosów wody i deszczu w różnych miejscach i warunkach atmosferycznych. Niezwykle interesujące okazały się doświadczenia z wodą: sprawdzanie ciężkości różnorodnych przedmiotów, stany skupienia wody, rozpuszczalność substancji w wodzie. Przedszkolaki uświadomiły sobie, jak niezwykle ważne dla naszej przyrody jest oszczędzanie wody np. podczas mycia zębów, rąk. W ostatnim tygodniu maja, gdy pogoda zaczęła dopisywać, wybraliśmy się nad naszą niepołomicką rzekę Drwinkę na piknik w Puszczy Niepołomickiej. Czas upłynął nam bardzo radośnie i przyjemnie na zabawach i grach.