Dodający


Ilość uczestników:

Zadrzewianie

Grupa uczniów wzięła udział w akcji zadrzewiania terenu wzdłuż rzeki Nidy. Posadzili około 100 sztuk sadzonek wierzby. Zadrzewienia takie mają ogromne znaczenie, między innymi redukują prędkość wiatru, są siedliskiem pożytecznych ptaków, przeciwdziałają rozmywaniu gleby, zatrzymują duże ilości pyłów, zmniejszają natężenie hałasu.

Działanie 2013-06-29