Dodający


Ilość uczestników: 2 klasy

rzeka Biała Oksza

Rzeka Biała Oksza jest główną rzeką gminy płynącą przez Kłobuck. Jej źródła znajdują się w lasach koło wsi Hutka, tuż poza zachodnią granicą gminy, w odległości od niej ok. 1 km . Rzeka płynie na północny wschód przez Rybno, Kłobuck, Łobodno do Ostrów – to jest przez całe terytorium gminy. Dopiero potem skręca na północ i uchodzi do Liswarty poniżej Borowej. Ogólna długość rzeki wynosi 28,9 km, z czego na terenie gminy Kłobuck znajduje się ok. 82 % tej długości. Można więc ją uznać, niemal symbolicznie, za przypisaną gminie Kłobuck.


Działanie 2015-12-31

Konkurs Zaadoptuj rzekę

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły  w Kłobucku przeprowadziło szereg działań w ramach programu „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja. Rok szkolny 2014/2015 jest kolejnym - 11 już w realizacji programu. Realizacja programu odbywała się na zajęciach przygotowawczych w pracowni przyrodniczej oraz terenowych nad rzeką Białą Okszą.

Uczniowie przeprowadzili badania ph wody, jej temperaturę i stan zanieczyszczenia. Podczas akcji „Sprzątanie Świata” oczyścili brzegi rzeki ze śmieci. Z okazji Światowego Dnia Wody grupa uczniów uczestniczyła w wycieczce do ujęcia wody w Wierzchowisku, gdzie nastąpił odbiór nagród w konkursie plastycznym o wodzie. Zwiedzono kompleks ujęcia wody – od źródła, przez uzdatnianie do poboru oraz uczniowie obejrzeli film „Wędrówka kropelki wody”.

Wyniki realizacji przeprowadzonych działań i podejmowanych zadań:

-Poprzez udział w programie został znacznie podniesiony poziom wiedzy uczestników na temat wody, w szczególności rzek, ich znaczenia w przyrodzie i życiu człowieka.

-Udało się zachęcić dzieci, a za ich pośrednictwem dorosłych do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących ochrony wód i ich racjonalnego wykorzystania.

-Uczestnictwo w programie pozytywnie wpływa na zdecydowany wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa  naszego miasta.

 

-Uczestnicy programu chętnie pracują, wykonują zadania i realizują założenia prowadzonego programu „ Zaadoptuj rzekę”.