Dodający

Gmina Sosnowiec


Ilość uczestników:

Rzeka Biaa Przemsza w Sosnowcu kilometrach na 63+500 ? 63+900

Biaa Przemsza w Sosnowcu na kilometrach 63+500 – 63+900, zgoszona przez Gmin Sosnowiec. Biaa Przemsza to rzeka niezwyka. Tutaj pikno przyrody splata si z histori. Urzekajca rolinnoci, piknymi meandrami i bystrzami rozpoczyna swój bieg na Wyynie Olkuskiej, przepywa przez Pustyni Bdowsk. U kresu drogi czy si z Przemsz, w miejscu nazywanym Trójktem Trzech Cesarzy, niedaleko przebiegaj granice Mysowic, Jaworzna oraz Sosnowca. Kontemplujc przyrod Biaej Przemszy zamknijmy oczy i przeniemy si do wieku XIX. Barki pyn po wodach rzeki, uginajc si pod ciarem wgla, ziemniaków i piasku. Zmierzaj do Krakowa oraz do Królestwa Kongresowego, mijaj si z barkami, które pyn do Mysowic zaadowane rudami cynku i drewna czy transportujcymi sól do Niwki. W miejscu czenia si Biaej Przemszy z Przemsz, na trzech brzegach wida potne supy graniczne: cesarstwo Austro – Wgier, obecnie dzielnica Sosnowca Jzor, carstwo Rosji – dzielnice Sosnowca Niwka i Modrzejów, cesarstwo Prus – dzielnice Mysowic Brzczkowice i Supna. Wracamy do wspóczesnoci. Dzisiaj wycieczki odwiedzaj Trójkt Trzech Cesarzy, gdzie w 2007 roku powsta pomnik z napisem: Obelisk pamici o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu. Sosnowiczanie chc, by pami o tym miejscu bya cile zwizana z walorami przyrodniczymi Biaej Przemszy.


Rzeka roku 2016-12-28

Finalistka konkursu Rzeka Roku 2016

Rzeka zgoszona do konkursu Rzeka Roku 2016 przez Gmin Sosnowiec.

 

Rzeka Biaa Przemsza w Sosnowcu w internetowym konkursie Rzeka Roku 2016 zaja 7 miejsce zdobywajc 398 gosów.