Dodający

Komitet Obrony Pasieki - Miasto dla Ludzi


Ilość uczestników:

Rzeka Odra w Opolu

Odra w Opolu na kilometrach 148+500 – 152+200, zgoszona przez Komitet Obrony Pasieki - Miasto dla Ludzi. Wszyscy pamitaj wielk powód w 1997 roku. Jedn z rzek, które wtedy wylay wyrzdzajc tak wiele szkód bya Odra, Opole znalazo si pod jej wod. Paradoksalnie to wanie po tych dramatycznych wydarzeniach miasto zwrócio si znowu w stron rzeki. Dzisiaj coraz czystsza Odra daje ludziom moliwo odpoczynku, pywania kajakami i ódkami, kontaktu z przyrod czy udziau w ciekawych imprezach organizowanych na brzegach. By przekona si, e to rzeka atrakcyjna i przepywa w dodatku przez tereny cenne przyrodniczo i kulturowo, warto wybra si nad Odr na spacer. Zacz mona od jej prawego brzegu i 148,5 kilometra, gdzie jest zatopiony w 1997 roku kamienioom „Bolko”. Dzisiaj nad nim jest popularne kpielisko. Na drugim brzegu jest Wyspa Bolko z ponad stuletnim, najwikszym i najciekawszym opolskim parkiem, a take odbudowanym po powodzi ogrodem zoologicznym. Troch dalej mona wypoyczy ódk i dopyn ni do Wyspy Pasieka, jednej z najpikniejszych dzielnic miasta, oazy spokoju. Spyw Odr to spotkanie z histori. Napotkamy m.in. na most kolejowy, którym pierwsze pocigi przejechay 173 lata temu, amfiteatr, w którym od ponad pó wieku odbywaj si synne festiwale polskiej piosenki czy pozostaoci po wczesnoredniowiecznym grodzie.


Rzeka roku 2016-12-28

Finalistka konkursu Rzeka Roku 2016

Rzeka zgoszona do konkursu Rzeka Roku 2016 przez Komitet Obrony Pasieki - Miasto dla Ludzi.

 

Odra w Opolu w internetowym konkursie Rzeka Roku 2016 zaja 5 miejsce zdobywajc 725 gosy.