Dodający

Gmina Lyski


Ilość uczestników:

Rzeka Sumina na terenie gminy Lyski

Sumina na terenie gminy Lyski, zgoszona przez Gmin Lyski. Sumina pynie przez atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo tereny Cysterskich Zaoe Krajobrazowych Rud Raciborskich. Jej dolina to jeden z najpikniejszych kompleksów stawów hodowlanych w Polsce, których pocztki sigaj XV wieku. Rudzcy cystersi zaoyli tutaj wtedy ponad 90 stawów. Przez cae wieki hodowla ryb bya obok rolnictwa podstawowym zajciem ludzi mieszkajcych nad Sumin. Ich nazwy te nawizuj do bogactw rzeki.  Pstrna to nic innego jak rzeka bogata w pstrgi, a Sumina – miejscowo o takiej samej nazwie jak rzeka, kojarzy si z mieszkajcymi w jej nurcie sumami.  Ale Sumina i tereny nad ni to take okolica urzekajca krajobrazem. Pónocny odcinek rzeki to kanion o urwistych brzegach, w tym miejscu rzeka jest dzika i nieujarzmiona, tworzy kilka przeomów, zmienia kierunek, meandruje. Do jej koryta pochylaj si cenne drzewa, wiekowe dby i imponujce graby, a wiatroomy w naturalny sposób tworz kadki na rzece czc jej dwa brzegi. Tutaj gospodarzem jest przyroda, a czowiek zachwyconym gociem. Z uwagi na wyjtkowe walory krajobrazowe w rejonie Suminy powstaa cieka przyrodniczo –edukacyjna oraz punkt widokowy. Urokliwa i na co dzie spokojna rzeka ma te inne oblicze, potrafi by czasem grona. Tak byo w 2010 roku, kiedy wezbraa zalewajc okoliczne gospodarstwa.


Rzeka roku 2016-12-28

Finalistka konkursu Rzeka Roku 2016

Rzeka zgoszona do konkursu Rzeka Roku 2016 przez Gmin Lyski.

 

Sumina na terenie gminy Lyski w  internetowym konkursie Rzeka Roku 2016 zaja 6 miejsce zdobywajc 433 gosy.