Dodający


Ilość uczestników: 39

Potok Słomka w Starej Wsi


Działanie 2016-12-29

Zaadoptuj rzekę w SP nr 2 w Starej Wsi

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W STAREJ WSI II W RAMACH KONKURSU ZAADOPTUJ RZEKĘ

DZIEŃ WODY

  To jak woda jest ważna i że należy ją szanować wiedzieć powinien każdy. Członkowie koła przyrodniczego postanowili jednak przypomnieć trochę wiadomości związanych z wodą i sposobami jej oszczędzania . Przygotowali gazetkę na korytarzu szkolnym oraz zorganizowali konkurs wiedzy Kropla wody”. Podczas przerw chętni uczniowie mogli wyławiać wędką pytania ze studzienki. Udzielenie poprawnej odpowiedzi nagradzane było butelką wody mineralnej.

 

STAN CZYSTOŚCI RZEKI

 Podczas wycieczki nad pobliską rzekę uczniowie  wykorzystując  biologiczne metody określali klasę czystości wody. Badali również  jej temperaturę, pH, granicę światła oraz zapach i barwę. Zebrane informacje umieścili w formie nietypowej gazetki(na sieci rybackiej) na  korytarzu szkolnym.

DZIEŃ RYBY

 

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z prezesem Klubu Wędkarskiego, który zapoznał zgromadzonych z gatunkami ryb występującymi w okolicznych rzekach. Tłumaczył jaki wpływ na rodzaj i ilość ryb ma  czystości wody. Uświadamiał uczniom, że ryby są delikatnymi i wrażliwymi stworzeniami, którym, wedle słów Ustawy o ochronie zwierząt, również należą się „poszanowanie, ochrona i opieka”. Przeprowadzony został również konkurs plastyczno – informacyjny ,,List gończy za rybą”.