Dodający

Klub Gaja


Ilość uczestników: 31

Rzeka Biaa


BIG JUMP 2016-07-10

Big Jump 2016 - Bielsko-Biaa

Klub Gaja wraz z mieszkacami Bielska-Biaej i czworonogami zorganizowa Big Jump 2016 w rzece Biaa w Bielsku Biaej.