Dodający

Klub Gaja


Ilość uczestników: 31

Rzeka Biała


BIG JUMP 2016-07-10

Big Jump 2016 - Bielsko-Biała

Klub Gaja wraz z mieszkańcami Bielska-Białej i czworonogami zorganizował Big Jump 2016 w rzece Biała w Bielsku Białej.