Dodający

Urszula Filimon - Kucharska


Ilość uczestników: 20

Jezioro Kierskie w Poznaniu


BIG JUMP 2016-07-10

Big Jump 2016 - Pozna

W niedzielne popoudnie dnia 10 lipca 2016 r. o godz. 15.00 nad Jeziorem Kierskim na dzikiej play przy ul. Ks. Edwarda Nawrota w Poznaniu spotkaa si grupa osób – entuzjastów Jeziora Kierskiego , by przyczy si do akcji Big Jump. Wród przybyych znalazy si m.in. seniorki z Klubu prowadzonego przez Stowarzyszenie Aster, które uczestniczyy w akcji Big Jump po raz pierwszy. 
O godz. 15.00 weszlimy wszyscy do jeziora, byo nas 20 osób, przedstawicieli wszystkich pokole. Udao si zachci do udziau kilka rodzin wypoczywajcych z dziemi na play oraz surferów. Pogoda dopisaa: zawiecio soce, byo do ciepo, a woda okazaa si tak atrakcyjna, e nasza koleanka popywaa w jeziorze. aowalimy bardzo, e nie wiedziaa o odbytych w dniu wczorajszym imprezach pywackich na Jeziorze Kierskim, m.in. o 49. Edycji Maratonu Pywackiego „Wpaw przez Kiekrz” z zawodami na kilku dystansach od 300 metrów do 7,5 kilometra. Po raz pierwszy mielimy wasnorcznie wykonany baner reklamujcy Big Jump, tote z radoci sfotografowalimy si na jego tle.
Spotkanie nad jeziorem byo dla nas wszystkich okazj do wymiany spostrzee na tematy bliskie wszystkim obecnym tego dnia na dzikiej play. 
Napisaa pani Urszula Filimon - Kucharska.

Big Jump odby si nad Jeziorem Kierskim, dzika plaa przy ul. Ks. Edwarda Nawrota wPoznaniu.