Dodający

Klub 50 +


Ilość uczestników: 10

Rzeka wider w Stoczku ukowskim


BIG JUMP 2016-07-10

Big Jump 2016 - Stoczek ukowski

Mimo niezbyt sprzyjajcych okolicznoci pogody pena werwy reprezentacja Klubu 50+ znowu wykonaa Wielki Skok do widra u jego róde w Stoczku ukowskim. 
Ju drugi raz w ten sposób demonstrujemy sympati do naszej zakrconej rzeki i trosk o to, by take nasze wnuki i prawnuki mogy cieszy si jej czystymi wodami i nadwidrzask przyrod.
Niech nam si czysty i zdrowy wider nadal pozytywnie wkrca w ycie kolejnych pokole!

Agnieszka Barej

Klub 50 +