Dodający

Stowarzyszenie Trudności Usówamy Razem/Sylwia Kubina - Mykytyn


Ilość uczestników: 30

Rzeka Pisia Tuczyna w Jaktorowie


BIG JUMP 2016-07-10

Big Jump 2016 - Jaktorów

Big Jump 2016 w Jaktorowie w rzece Pisia Tuczna) zorganizowane przez Stowarzyszenie Trudności Usówamy Razem.