Dodający

Nadmorski Park Krajobrazowy - Patrycja Boszke - Błękitna Szkoła we Władysławowie


Ilość uczestników: 15

Morze Bałtyckie we Władysławowie


BIG JUMP 2016-07-10

Big Jump 2016 - Władysławowo

W niedzielę 10 lipca o godz.: 15.00 Nadmorski Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła we Władysławowie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych wraz ze studentami z Politechniki Gdańskiej - członkami Koła Naukowego Chemików i Koła Naukowego Mikrobiologii w Inżynierii Środowiska przyłączyli się do ogólnoeuropejskiej akcji BIG JUMP 2016 i wskoczyli do Bałtyku. 

Studenci, członkowie Koła Naukowego Chemików PG przebywają w Błękitnej Szkole na letnim obozie naukowym w czasie, którego wykonują szereg badań dotyczących m.in. stanu zanieczyszczeni wód cieków wodnych uchodzących do Zatoki Puckiej i Morza Bałtyckiego (Płutnica, Gizdepka, Bładzikowski Potok, Reda, Czarna Wda, Kanał Mrzezinski, Karwianka, Piaśnica, Bychowska Struga). Projekt badawczy jest kontynuacją prowadzonego od 2006 roku monitoringu jakości wód na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Badania te są doskonałym źródłem informacji na temat środowiska przyrodniczego NPK oraz pozwalają śledzić zmiany stanu chemicznego wód i sygnalizować ewentualne zagrożenia.