Dodający

Wojciech Obrzut


Ilość uczestników: 30

Rzeka Biaa w Tarnowie


BIG JUMP 2016-07-10

Big Jump 2016 - Tarnw

"Dnia 10.07.2016r. punktualnie o 15.00 w Tarnowie dokonalimy symbolicznego skoku do Rzeki Biaej Tarnowskiej, chcc w ten sposób zamanifestowa, e zaley nam na mdrym gospodarowaniu rodowiskiem przyrodniczym, odkrywaniem jego dziedzictwa kulturowego i spoecznego. Celowo wybralimy miejsce, które naszym zdaniem zasuguje na szczególn ochron i uwag ze wzgldu nie tylko przyrodniczego, ale rownie historycznego a które w chwili obecnej ulega zapomnieniu, dewastacji i niszczeniu." Znak wodny - nagroda Klubu Gaja w konkursie Zaadoptuj rzek 2014 w kategorii III - za najciekawsze przeprowadzenie dziaa - Jury nagrodzio Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓ z Tarnowa. Podczas zorganizowanej przez nich imprezy edukacyjnej, na której nie zabrako pogadanki na temat ochrony rzeki Biaej Tarnowskiej oraz innych atrakcji. Na szczególn uwag zasugiway jednak zawody sportowe polegajce na przebiegniciu dystansu 1 km ze szklank wody w rce, tak aby jak najmniej wody ubyo. "Przy brzegu rzeki biaej Tarnowskiej koo mostu kolejowego w niewielkim zagbieniu terenu usytuowany jest masywny bastion o ksztacie trapezu, wykonany z kamienia, cegy i elbetonu - Stranica Kolejowa. Obecnie obiekt ten, jest uytkowany p-o na cele mieszkalne. Nic by nie byo w tym dziwnego, przecie kady czowiek marzy o bezpiecznym "domku", a takim z pewnoci jest bunkier nad rzek Biaa Tarnowska, gdyby nie to, e ta niezwyka budowla jest jednym z ostatnich przetrwaych do dzisiejszych czasów pamitek historycznych z okresu Monarchii Austrowgierskiej. Pozostae stranice, a byo ich w dawnej Galicji ok. 30-tu zostay zniszczone, rozgrabione, bd rozebrane przez kolej - obecnego administratora tych budowli... Trzeba podkreli te, e "nasza" Stranica Kolejowa nad rzek Bia jest ostatni zachowan w tak dobrym stanie budowl obronnw Europie - pewnie dlatego, e w czasie I i II Wojny wiatowej nie bya zdobywan i ostrzeliwan. ... ... Myl, e dziki szlachetnej akcji Klubu Gaja - "Big Jump" uda si ocali od zapomnienia wiele zabytków tak nierozerwalnie zczonych z rzekami, take i nasz Stranic Kolejow". Tak relacjonuje Big Jump 2016 w tarnowie pan Wojciech Obrzut.