Dodający


Ilość uczestników: 5

Oszczenica

Rzeka Oszczenica wypywa z Jeziora Luboczenica i po 52 km uchodzi do Warty w okolicach Sierakowa, przepywajc przez kilka jezior na terenie Pojezierza Midzychodzko - Sierakowskiego. Na ostatnim odcinku od Ryyna do Warty jest drona dla spywów kajakowych, którymi staramy si oywi rzek dla mieszkaców!


BIG JUMP 2017-07-09

Big Jump 2017 - zapraszamy ponownie nad Oszczenic 9.07.2017!