Dodający


Ilość uczestników: 150

Rzeka Piasecznica

Nasze obchody trway 2 dni. 1 Dzie: Happening - most z rybkami i ich yczeniami Przemarsz ulicami i zbieranie ycze dla rybek Rozwizywanie zada ukrytych wzdu brzegu rzeki. 2 Dzie: Rozstrzygnicie gminnego konkursu plastycznego "Morze Batyckie widziane oczami dzieci" Zabawy ruchowe przybliajce oszczdzanie wody wystpy dzieci Happening " Kolejka po wod" Happening " Rzeka pena ryb"


Dziaanie 2014-05-11

Badanie wody w rzece Paisecznicy wsplnie z modzie z Gimnazjum w Ujedzie

Wspólnie z modzie z Gimnazjum w Ujedzie pobralimy próbki z trzech miejsc w rzece Piasecznicy oddalone od siebie o okoo 1 km. Próbka 1 -woda pobrana koo myna( fosfor.1,2,azot.[V]10,amon 2, azotan[III] 0,1,ph6) Próbka 2- woda pobrana w parku (fosfor.1,2, azot[V]10,amon 3, azotan[III]0,2 , ph8) Próbka 3,4- przy oczyszczalni cieków brzeg rzeki i rodek(fosfor.1, azot.[V]5,amon 1,azot[III]0,1,ph9 w rodku rzeki ph8)