Pierwsze żaby wiosny

2014-03-25 14:04

Klub Gaja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, bowiem szlaki wiosennej migracji płazów często przecinają się z ludzkimi szlakami komunikacyjnymi.

Płazy są zwierzętami, które jako jedne z pierwszych budzą się z zimowego letargu. Są także  bardzo pożyteczne dla działalności człowieka  - zjadają mniej więcej tyle samo ślimaków, owadów i innych szkodników upraw, co ptaki. Zimują jednak i odbywają gody w dwóch różnych miejscach, wobec czego muszą przejść z punktu zimowego snu do miejsca składania skrzeku. Niestety szlaki wiosennych migracji płazów często kolidują z drogami, którymi przemieszczają się ludzie.

Klub Gaja w zeszłą środę przeniósł około 100 płazów, które wpadły do niecki (tzw. pool) w skateparku na bielskich Błoniach. Wśród uratowanych gatunków znalazły się: żaba trawna, ropucha szara, traszka górska oraz traszka zwyczajna. W ratowaniu zwierząt pomagają bielszczanie, którzy monitorują Błonia oraz w miarę swoich możliwości, również przenoszą płazy w bezpieczne miejsce.

Klub Gaja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości podczas jazdy samochodem w okolicy zbiorników wodnych, a jeżeli to możliwe – zmianę trasy tak, aby w ogóle nie przejeżdżać w ich pobliżu. Zachęcamy również w miarę możliwości do pomocy zwierzętom; przeniesienie ich w bezpieczne miejsce lub zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska czy też zarządcy drogi.

 

  • Rzeka Roku 2014

  • Zaadoptuj rzekę 2014

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl