Klub Gaja na konferencji dla nauczycieli

2014-04-15 10:21

Klub Gaja na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Limanowej, weźmie udział w konferencji dotyczącej tegorocznej oferty edukacji ekologicznej w powiecie. Jedną z propozycji będzie program Zaadoptuj rzekę. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia w budynku Starostwa.

Klub Gaja będzie reprezentowany przez edukatora, Jarosława Kasprzyka, który przedstawi, nauczycielom biologii, przyrody i geografii a także opiekunom dzieci w przedszkolach, działalność edukacyjną na rok bieżący, ze szczególnym uwzględnieniem programu Zaadoptuj rzekę. Prezentowane będą konkursy Polish Junior Water Prize, Rzeka Roku oraz Zaadoptuj rzekę. Nauczyciele zostaną zaproszeni do udziału w programie i otaczania opieką rzeki Łososiny, potoków:  Słomniczanka, Sowlinka, Mszanka i innych akwenów powiatu limanowskiego. W ramach programu Zaadoptuj rzekę Klub Gaja prowadzi także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W minionym roku w 71 spotkaniach w placówkach oświatowych powiatu limanowskiego uczestniczyło 1790 uczniów.

Klub Gaja od lat konsekwentnie prowadzi długofalowe programy i kampanie, które przynoszą konkretne rezultaty na rzecz ochrony przyrody i zwierząt. Kształtuje pozytywne postawy wobec dziedzictwa przyrodniczego, które powinny zostać przekazane następnym pokoleniom.

  • Zaadoptuj rzekę 2014

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl